Psycholog Pedagog

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej.

W przeciwieństwie do psychoterapii poradnictwo stanowi krótką relację z psychologiem, nastawioną na rozwiązanie konkretnego problemu, z którym zgłasza się osoba. Ten rodzaj pomocy przyjmuje zwykle formę kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie trudności i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nią.

Zapraszam do Naszego Ośrodka, gdy odczuwasz trudności związane z:

  • pracą i życiem zawodowym;
  • usamodzielnianiem się;
  • podejmowaniem ważnych decyzji;
  • konfliktami z osobami ze swojego otoczenia;
  • przeżywaniem żałoby, choroby, śmierci lub straty;
  • innymi kryzysami w życiu osobistym i zawodowym.
Konsultacje wychowawcze

Czemu służą?

To spotkania, podczas których psycholog stosując współczesną wiedzę psychologiczną może doradzić Państwu optymalny sposób postępowania z dzieckiem w sytuacjach, w których macie Państwo wątpliwości, co do tego, jak postępować lub/i nie rozumiecie zachowania własnego dziecka.

Ile może trwać?

Jednorazowe spotkanie trwa 50 min. Najczęściej wystarczy jedno lub kilka spotkań

Konsultacje pedagogiczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Konsultacje kompleksowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.