Dla seniorów

Kawa czy herbata?

Wspólne spotkania przy kawie i herbacie mają formę luźniejszych zajęć, którą w dużej mierze nadają sami uczestnicy 🙂 Spotkania mają charakter integrujący i odbywają się w strukturze rozmów o danej tematyce przewodniej oraz ćwiczeń i spotkań z zaproszonymi gośćmi.

Ta część zajęć ma na celu poznawanie się,  rozwijanie kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w
grupie, budowanie zdolności współdziałania z innymi, kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym i mówienia o sobie. To także odczytywanie komunikatów niewerbalnych, lepsze uświadomienie pełnienia ról społecznych, przyglądanie się własnym i cudzym emocjom, kształtowanie asertywnych komunikatów, budowanie komunikatu JA.

To również - a może przede wszystkim - dobrze spędzony czas, zawiązywanie się bliższych relacji z uczestnikami spotkań,  poruszane ciekawe i potrzebne zagadnienia w rozmowach oraz trening kompetencji społecznych 🙂 

Trening funkcji poznawczych

Piękny umysł nie ma wieku 🙂 Chyba, że... odeślemy go na emeryturę. Wraz z wiekiem słabnie zdolność przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji. Obniżać się może sprawność intelektualna bowiem szare komórki zaczynają pracować na coraz niższych obrotach, a myślenie staje się wolniejsze. Gdy zmniejszona jest zdolność mózgu do uczestnictwa, rozumowania, nauki i zapamiętywania, oddziałuje to niestety negatywnie na jakość funkcjonowania w życiu codziennym. 

Jeżeli zaś nie dopuścimy do tego by nasze szare komórki się rozleniwiły – zapobiegniemy lub odsuniemy w czasie zaburzenia związane z pracą umysłu oraz utrzymamy na optymalnym poziomie pamięć krótko i długotrwałą, skupienie uwagi, uważność. 

Trening funkcji poznawczych to nic innego jak gimnastyka dla umysłu. Systematyczny i przyjemny trening poznawczy aktywuje i pobudza do pracy tak istotne funkcje naszego umysłu jak percepcja, myślenie czy koncentracja. Proponowany trening umysłu ma na celu ochronę, wzmocnienie i rozwijanie zdolności poznawczych, takich jak pamięć, kontrola wykonawcza, koordynacja, tak samo jak trening fizyczny rozwija siłę mięśni lub elastyczność. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i aktualnego poziomu sprawności. 

Przykładowe ćwiczenia funkcji poznawczych, jakie znaleźć można w programie treningu to ćwiczenia funkcji uwagowych, wykonawczych, gry ćwiczące pamięć, zadania logiczne, łamigłówki, ćwiczenia językowe i spostrzegania. 

Każdy z uczestników zostanie wyposażony w materiały oraz książeczkę do tego, by móc ćwiczyć również w domu - dla chętnych 🙂 

Skutkiem ubocznym wykonywania treningu jest przyjemność, współpraca w grupie i dobra zabawa 🙂

Warsztaty

Warsztaty to czas dla naszego ducha - moment na chwilę refleksji nad sobą, bycia bliżej siebie, swoich myśli i emocji. To przestrzeń do samorozwoju, rozwoju inteligencji emocjonalnej, polepszenie kompetencji miękkich. 

Tematyka warsztatów to m.in: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem, samodzielność, kreatywność i elastyczność, samo-poznawanie, abc emocji, zarządzanie czasem, psychodietetyka i inne. To również warsztaty tematyczne zgodnie z sugestią uczestników.