Dla rodziców

Warsztaty

Oferta kierowana dla rodziców to cykl warsztatów rodzicielskich, indywidualne konsultacje wychowawcze (3-5 spotkań), grupa wsparcia dla rodziców. 

Warsztaty dla rodziców to cykl spotkań, mających na celu:

  • zrozumienie swoich pociech oraz siebie w relacji z nimi
  • lepszą komunikację ze swoim dzieckiem, skuteczny dialog
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
  • radzenie sobie z własnym lękiem i złością, z lękiem i złością dziecka
  • umiejętne stawianie granic
  • bycie jeszcze lepszą mamą, bycie jeszcze lepszym ojcem
 

Przykładowy SCENARIUSZ SPOTKANIA DLA RODZICÓW

Celem warsztatów jest przyswojenie wiedzy ma temat nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, a także konstruktywnych form rozwiązywania problemów wychowawczych bez stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

Korzyści płynące ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak umiejętność empatii wpływa na kształtowanie satysfakcjonujących relacji w rodzinie, nauczą się nowych technik radzenie sobie ze stresem w rodzinie oraz metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy  dzięki tym warsztatom zaczną zwracać uwagę na te aspekty komunikacji, które pomogą im w poprawie relacji w rodzinie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny

Metody pracy:

- aktywne formy prowadzenia zajęć – ćwiczenia w podgrupach, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów (doświadczanie przez uczestnictwo);

- wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń

CZĘŚĆ I

Stres a funkcjonowanie rodziny - wypracowywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz radzenia siebie ze stresem swoim i pozostałych członków rodziny

CZĘŚĆ II

Rozwiązywanie konfliktów metodą bez przegranych Thomasa Gordona

sześć kroków w metodzie bez przegranych – zaprezentowanie

- aktywne słuchanie  i wysyłanie komunikatu „ja” – ćwiczenie w grupach

- problemy jakie można napotkać - dyskusja

Konsultacje wychowawcze

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Grupa wsparcia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.