Dla osób z trudnościami emocjonalnymi

Spotkania przy kawie i herbacie

Wspólne spotkania o strukturze luźniejszych zajęć - warsztatów, mają charakter integrujący i odbywają się w formie ćwiczeń oraz rozmów o danej tematyce przewodniej.

Ta część zajęć ma na celu poznawanie się,  rozwijanie kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w
grupie, budowanie zdolności współdziałania z innymi, kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym i mówienia o sobie. To także odczytywanie komunikatów niewerbalnych, lepsze uświadomienie pełnienia ról społecznych, przyglądanie się własnym i cudzym emocjom, kształtowanie asertywnych komunikatów, budowanie komunikatu JA.

To również - a może przede wszystkim - dobrze spędzony czas, zawiązywanie się bliższych relacji z uczestnikami spotkań,  poruszane ciekawe i potrzebne zagadnienia w rozmowach oraz trening kompetencji społecznych 🙂 

Trening funkcji poznawczych

Jednym z istotnych skutków przeżywania zbyt dużego bądź/i przewlekłego stresu, depresji, nerwicy, zaburzeń emocjonalnych czy schizofrenii jest znaczne pogorszenie funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć, spostrzegawczość, funkcje językowe. Gdy zmniejszona jest zdolność mózgu do uczestnictwa, rozumowania, nauki i zapamiętywania, oddziałuje to niestety negatywnie na jakość funkcjonowania w życiu codziennym. 

Systematyczny i przyjemny trening funkcji poznawczych aktywuje i pobudza do pracy tak istotne funkcje naszego umysłu jak percepcja, myślenie czy koncentracja. Proponowany trening umysłu ma na celu ochronę, wzmocnienie i rozwijanie zdolności poznawczych, takich jak pamięć, kontrola wykonawcza, koordynacja, tak samo jak trening fizyczny rozwija siłę mięśni lub elastyczność. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i aktualnego poziomu sprawności. 

Przykładowe ćwiczenia funkcji poznawczych, jakie znaleźć można w programie treningu to ćwiczenia funkcji uwagowych, wykonawczych, gry ćwiczące pamięć, zadania logiczne, łamigłówki, ćwiczenia językowe i spostrzegania. 

Każdy z uczestników zostanie wyposażony w materiały oraz książeczkę do tego, by móc ćwiczyć również w domu - dla chętnych 🙂

Skutkiem ubocznym wykonywania treningu jest przyjemność, współpraca w grupie i dobra zabawa 🙂

Warsztaty

Trzecia część cyklu spotkań to interaktywny grupowy trening, czyli praktyczne ćwiczenia o charakterze psychoedukacyjnym. 

Mają one na celu wspieranie rozwoju osobistego każdego z uczestników, nabywanie i ulepszanie własnych kompetencji życiowych (emocjonalnych, relacyjnych, motywacyjnych itp.). W ich efekcie lepiej radzimy sobie w sytuacjach społecznych,  stresujących, w relacjach interpersonalnych i komunikacji oraz w wykonywaniu obowiązków. 

Tematyka warsztatów to m.in: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem, samodzielność, kreatywność i elastyczność, samo-poznawanie, abc emocji, zarządzanie czasem i inne.

Warsztaty wspomagają radzenie sobie z trudnościami, wspierają zapobieganie nawrotom choroby, wpływają na lepszą jakość życia. 

Spotkania dla osób chorujących na schizofrenię

Spotkania dla osób zmagających się ze schizofrenią zachowują taką samą strukturę zajęć: spotkania przy kawie/herbacie, trening funkcji poznawczych, warsztaty. Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi zakładkami 🙂 

Ćwiczenia są wyspecjalizowane dla specyficznych trudności, jakie mogą pojawiać się w wyniku choroby. Prowadzone są przez specjalistę - psychologa psychoterapeutę. 

Do grupy przyjmujemy i zapraszamy osoby w remisji. 

Efektem uczestnictwa w zajęciach jest aktywizacja społeczna, wspomaganie zapobiegania nawrotom choroby, skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami oraz wyższa satysfakcja z życia.