Dla dzieci i młodzieży

Grupa socjoterapeutyczna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Filmoteka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zajęcia psychoedukacyjne/ Warsztaty

Proponujemy Państwu zajęcia dla Waszych Pociech, których celem jest m.in.

 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do sprawnego porozumiewania z innymi ludźmi;
 • zdobycie większej wiedzy o emocjach swoich oraz innych osób (rozwój empatii);
 • rozwój umiejętności niezbędnych do nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi,
 • rozwój umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.
 • rozwój poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości,
 • trening rozwiązywania konfliktów,
 • wspólne uczenie się jak zawierać i utrzymywać przyjaźnie, jak reagować na pochwałę i krytykę,
 • wspólne uczenie się jak słuchać innych,
 • trening radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo KAŻDE zajęcia to PRZESTRZEŃ gdzie:

 • wspieramy pozytywną samoocenę dziecka i budujemy zdrowe poczucie własnej wartości, będące podstawą szczęśliwego i świadomego życia,
 • ćwiczymy umiejętność wyciszenia – relaksacji,
 • wzmacniamy samodzielność oraz wiarę we własne siły,
 • rozwijamy wyobraźnię i kreatywność,
 • wzbogacamy słownictwo.

 

Warsztaty i proponowane przez nas zajęcia dostosowane są do wieku i indywidualnych możliwości każdego/każdej z Waszych Pociech. Na zajęciach panuje miła i bezpieczna atmosfera, która pozwala na nabywanie i trenowanie umiejętności w grupie dzieci, a więc nawiązując bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi.

Pracujemy wykorzystując następujące formy:

Bajki, Storytelling, zabawy i ćwiczenia ruchowe, drama, rysunki, stawianie otwartych pytań i formy dyskusji.

Szkoła korepetycji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Szkoła językowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Terapia dysleksji rozwojowej

Dysleksja rozwojowa: są to specyficzne trudności w uczeniu się

Dysleksja występuje u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, a nierzadko u dzieci bardzo zdolnych.
Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

 • dysleksja: są to trudności w czytaniu
 • dysortografia: są to trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
 • dysgrafia: to trudności ze stroną graficzną pisma, tzw. brzydkie pismo
 • dyskalkulia: to trudności w uczeniu się matematyki

Jak pomagamy?

Nasze działania polegają na:

 • wyrównywaniu
 • korygowaniu
 • kompensowaniu
 • pokonywaniu trudności
 • niesieniu pomocy i terapii
 • dostosowaniu wymagań

Nasz Zespół psychologów i terapeutów pracuje korzystając z różnorodnych metod oraz technik, które mogą pochwalić się dużą skutecznością w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

W naszej terapii posługujemy się między innym:

Metodą Tomatisa, metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, metodami multisensorycznymi (metoda Orton-Gillingham; multisensory teaching), Mnemotechnikami (techniki pamięciowe), metodą Raviv, Ortograffiti oraz Rebusomanią.