Warsztaty

Warsztaty kompetencji miękkich

Oferta warsztatowa dla osób indywidualnych

Ofertę praktycznych szkoleń kierujemy przede wszystkim do osób zainteresowanych samorozwojem, poznawaniem siebie, poprawą w konkretnych aspektach życia.

Zapewniamy lokal , materiały, kawę i herbatę oraz profesjonalizm i dobrą atmosferę J Możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.

Grupy: 6-12 osób

Czas trwania warsztatu: 3-4h

TEMATYKA warsztatów:

 

Trening antystresowy

Trening asertywności

Motywacja wewnętrzna – wzmocnić, utrzymać, działać.

Negocjacje i konflikty

Komunikacja interpersonalna

Rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów

Współpraca w grupie

Rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów

Zarządzanie emocjami

ABC emocji

Zarządzanie czasem

Trening kompetencji społecznych

Kim jestem? Poszerzanie samoświadomości

Kurs technik pamięciowych - mnemotechnik

Podstawy coachingu

Cena: 50 zł / warsztat

Zapisy: centrumgrawklasy@gmail.com

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, którzy: mogą odczuwać trudności w relacjach z rówieśnikami lub/i rodzicami, mają niską samoocenę bądź wydają się być zamknięci w sobie, cierpią z powodu nieśmiałości lub poczucia samotności, mają trudności z kontrolą emocji, mają problemy w nauce.

Nasza przestrzeń ma przyjemną salę specjalnie  dostosowaną do dzieci i młodzieży,zapewniamy również materiały, herbatkę oraz profesjonalizm i dobrą atmosferę J Możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.

Grupy: 6-12 osób

DLA DZIECI:

 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 6-9
 • Trening inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku 6-9
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 10-12
 • Trening inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku 10-12
 • Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 10-12
 • Sobota dla dzieci – cykle zajęć psychoedukacyjnych (psychogimnastyka, muzykoterapia, arteterapia, filmoterapia, warsztaty)
 • Warsztaty kompetencji miękkich

 

DLA MŁODZIEŻY

 • Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej
 • Grupa terapeutyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej
 • Filmoteka
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Warsztaty kompetencji miękkich:

Trening antystresowy

Trening asertywności

Motywacja wewnętrzna – wzmocnić, utrzymać, działać.

Komunikacja interpersonalna

Rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów

Współpraca w grupie

Zarządzanie emocjami

ABC emocji

Zarządzanie swoim czasem

Trening kompetencji społecznych

Kim jestem? Poszerzanie samoświadomości

Kurs technik pamięciowych - mnemotechnik

Warsztaty dla studentów psychologii

Ofertę  praktycznych szkoleń kierujemy przede wszystkim do studentów psychologii, pedagogiki oraz dla pedagogów, pracowników socjalnych czyli wszystkich tych osób, które zamierzają w przyszłości bądź już zaczęli swoją pracę z pacjentami

Ofertę  kierujemy do osób, którym zależy na tym, aby:

- poznać i dobrze wykonywać specyfikę tego rodzaju pracy

- dowiedzieć się jak w praktyce prowadzić zajęcia dla pacjentów w szpitalu, klinice, na oddziale dziennym, w dps-ach, na warsztatach terapii zajęciowej, w poradni, czyli wszędzie tam, gdzie psycholog ma za zadanie prowadzić zajęcia grupowe dla pacjentów

- nauczyć się jak złapać kontakt z pacjentami, przełamywać opór i jak motywować grupę

- rozwijać swoje umiejętności zawodowe

 

Zapewniamy lokal , materiały, kawę i herbatę. Możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.

Grupy: 6-12 osób

Czas trwania warsztatu: 3-4h

 TEMATYKA warsztatów:

Jak prowadzić warsztaty psychoedukacyjne?

Daj pacjentowi świadomość – rozwiń samoświadomość

Komunikacja. Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak rozmawiać z pacjentem?

Metody aktywizujące w pracy z grupą

Podstawy coachingu

Cena: 40 zł / warsztat

Zapisy: centrumgrawklasy@gmail.com

Warsztaty dla rodziców

Oferta kierowana dla rodziców to cykl warsztatów rodzicielskich, indywidualne konsultacje wychowawcze (3-5 spotkań), grupa wsparcia dla rodziców. 

Warsztaty dla rodziców to cykl spotkań, mających na celu:

 • zrozumienie swoich pociech oraz siebie w relacji z nimi
 • lepszą komunikację ze swoim dzieckiem, skuteczny dialog
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
 • radzenie sobie z własnym lękiem i złością, z lękiem i złością dziecka
 • umiejętne stawianie granic
 • bycie jeszcze lepszą mamą, bycie jeszcze lepszym ojcem
 

Przykładowy SCENARIUSZ SPOTKANIA DLA RODZICÓW

Celem warsztatów jest przyswojenie wiedzy ma temat nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, a także konstruktywnych form rozwiązywania problemów wychowawczych bez stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

Korzyści płynące ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak umiejętność empatii wpływa na kształtowanie satysfakcjonujących relacji w rodzinie, nauczą się nowych technik radzenie sobie ze stresem w rodzinie oraz metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy  dzięki tym warsztatom zaczną zwracać uwagę na te aspekty komunikacji, które pomogą im w poprawie relacji w rodzinie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny

Metody pracy:

- aktywne formy prowadzenia zajęć – ćwiczenia w podgrupach, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów (doświadczanie przez uczestnictwo);

- wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń

CZĘŚĆ I

Stres a funkcjonowanie rodziny - wypracowywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz radzenia siebie ze stresem swoim i pozostałych członków rodziny

CZĘŚĆ II

Rozwiązywanie konfliktów metodą bez przegranych Thomasa Gordona

- sześć kroków w metodzie bez przegranych – zaprezentowanie

- aktywne słuchanie  i wysyłanie komunikatu „ja” – ćwiczenie w grupach

- problemy jakie można napotkać - dyskusja