więcej informacji: http://centrumterapiigrawklasy.pl/syntonia/dla-osob-z-trudnosciami-emocjonalnymi/